Повідомлення про намір зміни тарифів на послуги з централізованого опалення та поставки теплової енергії та затвердження тарифів на послуги з централізованого опалення та поставки теплової енергії

admin В Новини Немає коментарів

Відповідно до «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390, ТОВ «Сміла Енергоінвест», що діє на підставі Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V, інформує про намір здійснити коригування розміру тарифів на послуги з централізованого опалення та поставки теплової енергії та встановлення тарифів на послуги з послуги централізованого опалення та поставки теплової енергі.

Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», «Про теплопостачання», «Про державне регулювання в сфері комунальних послуг» « Про природні монополії» « Про  житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, передбачено встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги на рівні, що буде покривати всі витрати в собівартості цих послуг та прибуток.

Відповідно до Постанови  НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 ТОВ « Сміла  Енергоінвест» є ліцензіатом  обласної  державної  адміністрації.

На сьогодні діють  тарифи , що  були затверджені відповідно  до висновку  Державної  інспекції з  контролю за  цінами в  Черкаській  області від 22.04.08.  № 49.

З  2010 року   НКРЕКП коригувала тарифи  на  теплову енергію з  урахуванням зміни  вартості газу, електроенергіїта  частково розміру  мінімальної  заробітної  плати. Діючі тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення  не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства.

Так, з часу встановлення діючих тарифів відбулося зростання основних складових тарифу, а саме: збільшення ціни на газ НАК “НАФТОГАЗ” для категорії споживачів “бюджетні організації” на 57,5 % (з 6809,36 до 10724,28 грн за 1000 куб. м), підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.1017 року вдвічі (з 1600 до 3200,00 грн.), Галузевого коефіцієнта на 11,0 % (з 1,42 до 1,58), вартості електричної енергії другого класу на 30,2 % (з 1,69 до 2,20 грн./ квт.год), вартості  водопостачання  в 2,2 рази та водовідведення в  1,7 рази  ( водопостачання з 5,22 до 11,21 грн. за м3, водовідведення з 6,00 до 10,03 грн. за м3), зростання цін на паливо-мастильні матеріали  в 3,9 рази  (у т.ч. бензин з 6,50 до 25,5 грн/л., дизельне паливо з 6,40 до 23,50 грн./л) ціни на сировину та матеріали, запасні частини   виросли  в  декілька  разів ,  також  виросли витрат на податки, збори, та ін.

У відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 869 від першого червня 2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” із внесеними змінами та доповненнями, ТОВ «Сміла Енергоінвест» виконало розрахунок і надало до Виконавчого комітету Смілянської міської ради  розрахункові матеріали для встановлення тарифів на теплову енергію та послугу з централізованого опалення:

Тарифи на теплову енергію та послуги з централізованого опалення на 2017 р. :

для населення:

– на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 48,41грн за 1 м2 (з ПДВ);

– на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 2111,46грн/Гкал (з ПДВ);

– для потреб бюджетних установ – тариф на теплову енергію – 2779,12грн/Гкал (з ПДВ).

– для потреб інших споживачів  – тариф на теплову енергію  – 2668,80грн/Гкал (з ПДВ).

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 днів з дня публікації цього повідомлення за адресою підприємства: вул. Тімірязєва,2  м. Сміла, або на

електронну адресу: office@smelainvest.com.ua

 

 

 

Структура   тарифів на теплову енергію   на  2017  рік.
Товариство  з обмеженою відповідальністю ” Сміла Енергоінвест”
(найменування ліцензіата)
без ПДВ
№ з/п Найменування показника Сумарні та середньозва-жені показники На потреби споживачів:
населення бюджетних установ інших споживачів
тис.грн. грн./Гкал тис.грн. грн./ Гкал грн. грн./ Гкал
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Паливо котелень 76 339,87 46 438,16 898,45 27 718,45 1 368,04 2 183,27 1 368,04 0
2 Витрати на електроенергію 5 821,81 4 091,57 79,16 1 603,91 79,16 126,33 79,16 0
3 Матеріали на ремонт господарським способом 1 630,41 1 145,85 22,17 449,18 22,17 35,38 22,17 0
4 Витрати на ремонт  автотракторної  техніки 600,08 421,74 8,16 165,32 8,16 13,02 8,16 0
5 Витрати на водопостачання та водовідведення 457,18 321,31 6,22 125,95 6,22 9,92 6,22 0
6 Паливно- мастильні  матеріали 980,68 689,22 13,33 270,18 13,33 21,28 13,33 0
7 Інші матеріальні  витрати 455,43 320,07 6,19 125,47 6,19 9,88 6,19 0
8 Витрати на оплату праці 13 947,18 9 802,07 189,64 3 842,45 189,64 302,65 189,64 0
9 Відрахування на соціальні заходи 3 068,38 2 156,46 41,72 845,34 41,72 66,58 41,72 0
10 Амортизація основних засобів 2 953,20 2 075,51 40,16 813,61 40,16 64,08 40,16 0
11 Інші  послуги  сторонніх  організацій 14 448,86 10 154,66 196,46 3 980,66 196,46 313,54 196,46 0
12 Повна  собівартість 120 703,08 77 616,62 1 501,67 39 940,51 1 971,26 3 145,95 1 971,26 0
13 Витрати на  покриття  втрат 5 626,45 2 360,27 45,66 3 163,70 156,14 102,48 64,21
14 Розрахунковий прибуток 13 865,44 9 744,63 188,53 3 819,93 188,53 300,88 188,53
14.1 податок на прибуток 11 369,66 7 990,60 154,60 3 132,34 154,60 246,72 154,60
14.2 на  розвиток  виробництва 2 495,78 1 754,03 33,94 687,59 33,94 54,16 33,94
15 Вартість  теплової енергії, грн 140 194,96 89 721,51 46 924,14 3 549,31
16 Тариф  на теплову  енергію без  ПДВ, грн/ Гкал 1 735,86 2 315,93 2 224,00
17 Тариф  на теплову  енергію без  ПДВ, грн/Гкал 2 083,04 2 779,12 2 668,80
18 Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам   Гкал. 73 544,32 51 686,95 20 261,46 1 595,91
Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення , що надаються населенню   2017  рік.
Товариство  з  обмеженою відповідальністю  ” Сміла  Енергоінвест
№ з/п Назва показника Послуга з централізованого опалення
 для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії  для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
грн/Гкал грн/м2 на рік
1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення 1 547,34 210,20
2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.: 12,39 1,68
 2.1 витрати на оплату праці 10,16 1,38
 2.2 внески на соціальні заходи 2,23 0,30
3 Решта витрат, крім послуг банку 3,88 0,53
4 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1 563,61 212,41
5 Послуги банку 7,41 1,01
6 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1 571,02 213,42
7 Плановий  прибуток 188,53 25,61
7.1 чистий прибуток 154,59 21,00
7.2 податок на прибуток 33,94 4,61
8 Плановані тарифи на послуги, у т. ч. на послугу з централізованого опалення: ( без  ПДВ) 1 759,55 239,03
8.1 вартість теплової енергії 1 547,34 210,20
8.2 решта складових тарифу 212,21 28,83
9 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 2111,46 286,84
10 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м.кв за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ 48,81
11  Планована тривалість опалювального періоду, діб 178 178
Т.в.о. Директора В.О.Сарнацький